Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.strigidae.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en Biezonder B.V. streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en Biezonder B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en Biezonder B.V. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en/of Biezonder B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en Biezonder B.V. garanderen niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en/of Biezonder B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en Biezonder B.V. hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en Biezonder B.V. aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken en (foto)grafisch materiaal, van Strigidae Rechtshulp, Hostnet B.V. en Biezonder B.V. op deze site zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Strigidae Rechtshulp en/of Hostnet B.V. en/of Biezonder B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft/hebben gegeven.