Slide Background
Slide Foreground
Slide Background

Voor Werkgevers

Hebt u een geschil met een werknemer? Dan kan ik u adviseren of een procedure bij de rechter voor u voeren als dat nodig is. Steeds met oog voor een realistische oplossing. Ik kan u ook helpen met organisatievragen op het gebied van arbeidsrecht en HR, bijvoorbeeld over reorganisatie en reïntegratie(beleid).

Advies

Een geschil met een werknemer hoeft niet te eindigen bij de rechter. Als u er vroeg bij bent en weloverwogen stappen zet, kunt u vaak voorkomen dat het zo ver komt. Dat scheelt tijd, geld en stress.

Ik adviseer werkgevers bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • U heeft een conflict met een werknemer en wilt een poging doen tot bemiddeling. Ik bestudeer de casus en treed op als bemiddelaar.
  • U wilt een werknemer ontslaan. U vraagt zich af of dat kan en welke stappen u moet zetten. U wilt iemand die voor u met de werknemer onderhandelt over een goede financiële en juridische oplossing.

  • U wilt disciplinaire maatregelen treffen tegen een werknemer. U wilt iemand die de medewerker hoort, adviseert over de juiste maatregel, het besluit schrijft en adviseert over mogelijke vervolgstappen.
  • U heeft te maken met een mogelijke integriteitskwestie en wilt een intern onderzoek laten verrichten. U wilt een deugdelijke rapportage en advies over eventuele maatregelen.

 

Procederen

Als een werknemer het niet eens is met uw beslissing - bijvoorbeeld een slechte beoordeling, een plaatsingsbesluit, een maatregel of een ontslagbesluit - kan hij of zij naar de rechter stappen. Ik vertegenwoordig uw organisatie in het proces. Eerst bestudeer ik het dossier. Samen bespreken we de casus en komen we tot een duidelijke koers. Ik regel alles rond de zitting. Voor de rechter ga ik voor het best haalbare resultaat; stevig en scherp, maar fair en met respect voor de tegenpartij.

Kom in contact

Herkent u deze situaties en wilt u meer weten?

Organisatieadvies
en interim opdrachten

Organisatieadvies en interim opdrachten

  • U wilt binnen uw organisatie een goed stelsel inrichten van functioneringsgesprekken en beoordelingen
  • U staat voor een reorganisatie en wilt de arbeidsrechtelijke kanten goed regelen.
  • U wilt binnen uw organisatie een goed beleid opzetten op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie (Wet Poortwachter).

Ik ben ook beschikbaar voor interimklussen op het snijvlak tussen HR en arbeidsrecht. Denk aan:

  • Voeren van het secretariaat van een bezwaaradviescommissie. 
  • Optreden als voorzitter of lid van een bezwaaradviescommissie.
  • Ondersteunen van of deelnemen aan een plaatsingsadviescommissie bij reorganisatie.
...

Voor werknemers